Χειμερινό βουνό
Αναρρίχηση βράχου
Ταξίδια περιπέτειας Ορεινή πεζοπορία Διάσχιση φαραγγιού Κιν. Ανθρ. Δυναμικού

Σχολή Αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου | Νοέμβριος 2016

← πίσω
Η Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου απευθύνεται στους απόφοιτους της σχολής αναρρίχησης βράχου αρχαρίων, που θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία στην παραδοσιακή αναρρίχηση, ώστε να πραγματοποιούν αναρριχήσεις πολλών σχοινιών σε ορθοπλαγιές βουνών κάτω από τη ζώνη χιονιού, χρησιμοποιώντας προσωρινά μέσα ασφάλισης όπως καρυδάκια, friends, eccendrics, καρφιά κλπ. Βάσει του Κανονισμού Εκπαίδευσης της ΕΟΟΑ, η Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου πραγματοποιείται σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία, με εύκολη πρόσβαση και επιστροφή, πριν από τη ζώνη του χιονιού, σε υψόμετρο κάτω των 1.000 m και έχει διάρκεια 10 ημέρες, από τις οποίες οι οκτώ (4 σ/κ) αφορούν ολοήμερες εκπαιδεύσεις σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία βράχου πολλών σχοινιών (περιπέτειας), μία (1) σε κλειστή πίστα αναρρίχησης (πρακτική) και μια (1) σε αίθουσα (Θεωρία).

Κατά την διάρκεια των αναρριχήσεων πολλών σχοινιών οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε σχοινοσυντροφιές υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών (αναλογία 1-3). Στα δύσκολα ή ανασφάλιστα τμήματα των διαδρομών, επικεφαλής πηγαίνουν οι εκπαιδευτές ενώ οι εκπαιδευόμενοι σκαρφαλώνουν «δεύτεροι», βελτιώνοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους στις τεχνικές αναρρίχησης βράχου, τους τρόπους ασφάλισης, τους χειρισμούς των σχοινιών και τη χρήση του ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή αναρρίχηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

 1. TΕ 09.11.16 TheWall: θεωρία-εξοπλισμός, αντοχή υλικών
 2. ΣΑ 12.11.16 Πεντέλη "Σπηλιά Νταβέλη"
 3. ΚΥ 13.11.16 Φλαμπούρι Πάρνηθας
 4. ΣΑ 19.11.16 Βαράσοβα Αιτ/νίας
 5. ΚΥ 20.11.16 Βαράσοβα Αίτ/νίας
 6. Σ/Κ 26-27.11.16 Ελεύθερο Σ/Κ
 7. TΕ 30.11.16 TheWall: θεωρία-χειρισμοί σχοινιών, διάσωση
 8. ΣΑ 03.12.16 Πέτρα Βαρυμπόμπης
 9. ΚΥ 04.12.16 Φλαμπούρι Πάρνηθας
 10. ΣΑ 10.12.16 Βαράσοβα Αιτ/νίας
 11. ΚΥ 11.12.16 Βαράσοβα Αιτ/νίας

Διδακτέα ύλη, περιεχόμενο & μέθοδοι εκπαίδευσης

Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και επιπλέον, ότι αφορά διαδρομές πολλών σχοινιών.

Θεωρία

 1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά)
 2. Διατροφή (για διαδρομές πολλών σχοινιών)
 3. Εξοπλισμός (βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς)
 4. Αναρριχητικοί οδηγοί (επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη)
 5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα)
 6. Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους
 7. Ποιότητες βράχου (ασβεστόλιθος, γρανίτης, κροκαλοπαγές)
 8. Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών
 9. Αρχές μετεωρολογίας (μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών)
 10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά
 11. Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (βασικές αρχές)
 12. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (βασικές αρχές & τεχνικές)
 13. Ιστορία της ορειβασίας και αναρρίχησης (Ελληνική & παγκόσμια)
 14. Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία)
 15. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική
Πρακτική
 1. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Ασβεστόλιθο (π.χ. Βαράσοβα)
 2. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Γρανίτη (π.χ. Τήνος)
 3. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Κροκαλοπαγές (π.χ. Μετέωρα)
 4. Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (με ή χωρίς συσκευές ασφάλισης)
 5. Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (προεκτάσεις, χρήση διπλού σχοινιού)
 6. Ασφάλιση του δεύτερου (με ή χωρίς συσκευές ασφάλισης)
 7. Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών
 8. Ρελέ στο Βράχο σε βύσματα ή προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες
 9. Ραπέλ (με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης)
 10. Τεχνητή αναρρίχηση (προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών)
 11. Προετοιμασία & εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών
 12. Κίνδυνοι & αντιμετώπισή τους
 13. Διάσωση σε ορθοπλαγιά (αυτοδιάσωση)
 14. Αντοχή υλικών, χαρακτηριστικά εξοπλισμού
 15. Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά (βασικές αρχές)

Εκπαιδευτές

Με τη σχολή μας συνεργάζονται σταθερά κορυφαίοι ορειβάτες-εκπαιδευτές ορειβασίας & αναρρίχησης της ΕΟΟΑ με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και μεγάλη αναρριχητική, εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία.
Διευθυντής της σχολής είναι ο δημιουργός του Base Camp, εκπαιδευτής ορειβασίας & οδηγός βουνού Παναγιώτης Κοτρωνάρος και αναπληρωτής διευθυντής ο ομοσπονδιακός εκπαιδευτής ορειβασίας-αναρρίχησης Αλέκος Ασημακόπουλος.
Η λίστα των συνεργατών της σχολής περιλαμβάνει τους εξής οδηγούς βουνού, εκπαιδευτές και βοηθούς εκπαιδευτές:

1) Παναγιώτης Κοτρωνάρος (δ/ντής), εκπαιδευτής ορειβασίας & οδηγός βουνού της ΕΟΟΑ
2) Αλέκος Ασημακόπουλος (αναπληρωτής δ/ντης), εκπαιδευτής ορειβασίας της ΕΟΟΑ
3) Παύλος Τσιαντός, εκπαιδευτής ορειβασίας & οδηγός βουνού της ΕΟΟΑ
4) Άκης Παρούσης, εκπαιδευτής ορειβασίας & οδηγός βουνού της ΕΟΟΑ
5) Άκης Καραπετάκος, εκπαιδευτής ορειβασίας & οδηγός βουνού της ΕΟΟΑ
6) Τάσος Μουτάφης, εκπαιδευτής ορειβασίας της ΕΟΟΑ
7) Γιάννης Κωνσταντάκης, εκπαιδευτής ορειβασίας της ΕΟΟΑ
8) Νίκος Λαζανάς, εκπαιδευτής ορειβασίας της ΕΟΟΑ
9) Νίκος Δανιάς, βοηθός εκπαιδευτής ορειβασίας της ΕΟΟΑ
10) Γιώργος Μάλαμας, βοηθός εκπαιδευτής ορειβασίας της ΕΟΟΑ
11) Αργυρώ Παπαθανασίου, βοηθός εκπαιδευτής αναρρίχησης της ΕΟΟΑ
12) Γιώργος Αλειφέρης, βοηθός εκπαιδευτής αναρρίχησης της ΕΟΟΑ

* Διευκρινίζεται ότι το ποιοί εκπαιδευτές θα πάρουν μέρος, εξαρτάται από τις ανάγκες του εκάστοτε προγράμματος, του αριθμού συμμετοχών και την διαθεσιμότητα από μέρους τους.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
 1. Βεβαίωση επιτυχούς αποφοίτησης Σχολής Αναρρίχησης Βράχου αρχαρίων της ΕΟΟΑ ή ενιαίας Σχολή Ορειβασίας αρχαρίων (έως 2007)
 2. Τεχνική επάρκεια στις εξετάσεις εισαγωγής: Αναρρίχηση επικεφαλής V+ σε σπορ πεδίο.
 3. Αναρριχητική δράση: Λίστα 20 διαδρομών δυσκολίας V+ UIAA και άνω σε σπορ πεδίο
 4. Ηλικία άνω των 18 ετών
 5. Καλή Φυσική κατάσταση
 6. Ιατρική γνωμάτευση καλής υγείας (6μήνου) από Παθολόγο, Καρδιολόγο ή Γενικό ιατρό.
 7. Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
 8. Μια (1) φωτογραφία τύπου διαβατηρίου έγχρωμη
 9. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στη σχολή (συμπληρώνεται στην 1η συνάντηση)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ιατρική γνωμάτευση 6μήνου από παθολόγο ή καρδιολόγο ή γενικό ιατρό
 2. Φωτοτυπία αστ. ταυτότητας,
 3. Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 4. Φωτοτυπία της βεβαίωσης ΕΟΟΑ της σχολής αναρρίχησης αρχαρίων που αποφοιτήσατε
 5. Λίστα με 20 διαδρομές >V+ UIAA (σε σπορ πεδίο μονής σχοινιάς)
§ Η ιατρική γνωμάτευση πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 6μήνου από την έναρξη της σχολής από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό. Για την διευκόλυνσή σας μπορείτε να επισκεφτείτε τον συνεργαζόμενο με τη σχολή μας ιατρό, Καρδιολόγο: Χλαπουτάκη Γεώργιο, Μητροπόλεως 23 Μαρούσι κέντρο (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ), τ.κ 151 24 τηλ. 210-8021830 κιν. 6937369786  Ωράριο ιατρείου: Καθημερινά 10.00-13.00 & 17.00-21.00μμ, κόστος επίσκεψης: 30€.

Πιστοποίηση ΕΟΟΑ

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό της ΕΟΟΑ (29/01/12), η Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου διεξάγεται σε οργανωμένα πεδία με υψόμετρο κάτω από 1.000m με εύκολη πρόσβαση και επιστροφή και έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 ημέρες. Η σχολή διοργανώνεται απο εγκεκριμένους ορειβατικούς συλλόγους και αναγνωρίζεται επίσημα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης. Στους αποφοίτους η ΕΟΟΑ χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης που τους δίνει το δικαίωμα συνέχισης της εκπαίδευσης στις σχολές αναρρίχησης Βοηθών Εκπαιδευτών και Εκπαιδευτών που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης. Προσοχή: Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου θα πρέπει πρώτα να έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από τη Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου και από τη Σχολή Ορειβασίας αρχαρίων.

Μετακινήσεις

Η πρόσβαση στους χώρους εκπαίδευσης γίνεται με ιδιωτικά μέσα (ΙΧ) των εκπαιδευόμενων, στα οποία, κατόπιν συνεννοήσεως, επιβιβάζονται 3-4 άτομα ώστε να μπορούν να μοιράζονται και τα έξοδα καυσίμων, διοδίων κλπ.

Διαμονή

Ελεύθερο κάμπινγκ στην παραλία Κρυονερίου δίπλα στην ορθοπλαγιά της Βαράσοβας ή εναλλακτικά διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια (Μούρκος Ι: 26310-41216 & 6373 74 812).

Κόστος: 350 €

Περιλαμβάνονται:

✓ οργάνωση & διεξαγωγή της σχολής
✓ τεχνικός εξοπλισμός (μπωντριέ, κράνη, σχοινιά κ.α.) (βλ. αναλυτικά παρακάτω)
✓ αμοιβές εκπαιδευτών
✓ θεωρητικά μαθήματα
✓ τεχνικές σημειώσεις (βιβλιοδετημένες)
✓ ασφαλιστική κάλυψη (Alico AIG Life)

ΔΕΝ Περιλαμβάνονται:

- έξοδα μετακινήσεων, διαμονής & διατροφής (περίπου 40-50€ ανά σ/κ)
- αναρριχητικά παπουτσάκια (50-120€)
- ΦΠΑ 23%

Διαδικασία Εγγραφής
1) Για να κάνετε κράτηση θέσης στη σχολή (τηρείται σειρά προτεραιότητας), πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής. Προσοχή! Η συμπλήρωση της φόρμας αυτής δηλώνει το ενδιαφέρον σας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ΔΕΝ είναι δεσμευτική για τη συμμετοχή σας.
2) Φροντίστε για την έγκαιρη, κατά προτίμηση ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών στα γραφεία της σχολής στη δ/νση: Κηφισίας 90, ΤΚ 15125, Μαρούσι, Αθήνα, παραλήπτης: Base Camp - Κοτρωνάρος Παναγιώτης. Προσοχή: Τα δικαιολογητικά  πρέπει να κατατεθούν στην ΕΟΟΑ από τους υπεύθυνους της σχολής πριν την έναρξη των μαθημάτων.
3) Το κόστος συμμετοχής στη σχολή είναι 350€ και καταβάλετε προκαταβολικά στην πρώτη συνάντηση ή σε δύο δόσεις (μια στην αρχή και μια κατά την διάρκεια της σχολής) ή με κατάθεση στον λογαριασμό Alpha Bank 501 002 310 005 660 (IBAN: GR4701405000501002310005660).

Όροι Συμμετοχής
1) Ο υπεύθυνος της σχολής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα, που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνό την ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων.
2) Σε περίπτωση που εκπαιδευόμενος δεν μπορέσει να παραστεί στην τελευταία ημέρα της σχολής, τότε υποχρεούται να επιστρέψει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει στον υπεύθυνο της σχολής με δική του μέριμνα εντός 10 ημερών.
3) Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ

The Wall
Το αναρριχητικό κέντρο The Wall (τηλ. 210-6030093) βρίσκεται στην οδό Αγ. Αθανασίου 12 στην Παλλήνη, έξοδος 14/15 της Αττικής Οδού, 100m από το σταθμό του προαστιακού «Παλλήνη». Εκεί θα γίνουν τα θεωητικά μαθήματα της σχολής, απογεύματα Τετάρτης και ώρα 19.30-21.30μμ

Πέτρα Βαρυμπόμπης
Ανεβαίνετε την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και προσπερνάτε τις εξόδους α) για Αττική οδό, β) για Μεταμόρφωση και γ) για Λυκόβρυση. Αμέσως μετά θα συναντήσετε την έξοδο της γέφυρας Καλυφτάκη προς «Θρακομακεδόνες & Ολυμπιακό Χωριό». Εκεί βγαίνετε δεξιά και στο φανάρι κάνετε αριστερά περνώντας πάνω από τη γέφυρα με κατεύθυνση προς Ολυμπιακό Χωριό. Στο τέλος της λεωφόρου (Κύμης) υπάρχει φανάρι όπου στρίβετε αριστερά. Προσπερνάτε την οδό Κασσάνδρου (1°στενό) και στρίβεται δεξιά στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου (2° στενό). Στη συνέχεια προσπερνάτε την οδό Μακεδονομάχων (1°στενό) και στρίβετε αριστερά στην οδό Ολυμπίων (2°στενό). Συνεχίζεται ευθεία προσπερνώντας 3-4 στενά ώσπου φτάνετε στην κυκλική πλατεία Θρακομακεδόνων και κάνετε δεξιά. Στην επάνω πλευρά της πλατείας, υπάρχει καφετέρια και μεγάλο περίπτερο μπροστά από το οποίο υπάρχει μικρό ελεύθερο πάρκινγκ. Εκεί είναι το σημείο συνάντησης μας στις 08.30πμ το πρωί του Σαββάτου. Από το περίπτερο μπορείτε να προμηθευτείτε νερό και σνακς. Για όσους δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο, από την Νέα Ιωνία ξεκινά αστικό λεωφορείο της γραμμής 724 (Ν. Ιωνία-Θρακομακεδόνες), που κάνει στάση τόσο στην πλατεία Θρακομακεδόνων όσο και δίπλα στην αρχή του μονοπατιού για την Πέτρα Βαρυμπόμπης. Πληροφορίες δρομολογίων: www.oasa.gr ή στο τηλ: 185.

Βαράσοβα Αιτωλ/νίας
Ακολουθείστε την εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου-Πατρών και μετά τα διόδια στο Ρίο βγείτε δεξιά και περάστε τη γέφυρα Ρίο-Αντίριο. Μετά το Αντίριο συνεχίζετε με κατεύθυνση προς Αγρίνιο. Λίγο πριν φτάσετε στο Ευηνοχώρι, θα συναντήσετε στα αριστερά της Εθνικής οδού ταμπέλα προς Γαλατά & Κρυονέρι. Στρίβετε αριστερά στον επαρχιακό δρόμο που μετά από 5km σας οδηγεί στο Κρυονέρι. Η παραλία Κρυονερίου βρίσκεται στο τέλος του δρόμου. Εκεί είναι το σημείο συνάντησης μας στις 09.00πμ το πρωί του Σαββάτου. Απόσταση από Αθήνα 240km. Διάρκεια ταξιδιού: 2,5 ώρες από Αθήνα μέσω της γέφυρας Ρίου-Αντίριου (θα πρέπει να ξεκινήσετε από Αθήνα το αργότερο 06.30πμ). Διαμονή σε αντίσκηνα (ελεύθερο κάμπινγκ) ή ενοικιαζόμενα δωμάτια στην παραλία Κρυυονερίου.

ΛΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αναρριχητικός εξοπλισμός που σας δανείζει η σχολή:

✓ Κράνος (1)
✓ Μπωντριέ (1)
✓ Καραμπίνερ ασφαλείας τύπου D (3)
✓ Καραμπίνερ ασφαλείας τύπου HMS (1)
✓ Σετάκια (4-6)
✓ Καταβατήρας (οχτάρι) (1)
✓ Συσκευή ασφάλισης Piu-2 (1)
✓ Συσκευή ασφάλισης Gri Gri (1 ανά δύο άτομα)
✓ Στατικό ιμάντα 170cm (2)
✓ Δυναμικό κορδονέτο 170cm, (6mm) (2)
✓ Δυναμικό κορδονέτο 5m (7mm) (1)
✓ Δυναμικό σχοινί μονό 60m (1 ανά δύο άτομα)
✓ Δυναμικό σχοινί διπλό 60m (1)
✓ Ασφάλειες βράχου-καρυδάκια (6 τεμ)
✓ Friends (2-3 μεσαία νούμερα)
✓ Eccentrics (1-2 μεσαία νούμερα)
✓ Εξολκέας ασφαλειών (1)

§ Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να αγοράσουν μόνον τα αναρριχητικά παπουτσάκια (κόστος 50-120€). Φροντίστε να έχουν καλή εφαρμογή: να σας πονούν λίγο άλλα όχι υπερβολικά! Φορέστε τα για αρκετή ώρα πριν τα αγοράσετε και συμβουλευτείτε τους υπεύθυνους των καταστημάτων για το καταλληλότερο μοντέλο ανάλογα με τη φόρμα του ποδιού σας.

Υλικά & εφόδια που πρέπει να έχετε μαζί σας:

✓ Παπούτσια αθλητικά ή trekking
✓ Σακίδιο μικρό (25-35lt)
✓ Αντιανεμικό-αδιάβροχο (ελαφρύ)
✓ Φακός (+ εφεδρικές μπαταρίες)
✓ Νερό 1,5-2lt (ή θέρμος για ζεστό ή δροσερό ρόφημα)
✓ Κολατσιό (ξηροί καρποί, σάντουιτς κ.α.)
✓ Αντηλιακή κρέμα & lip stik

Κατασκηνωτικός εξοπλισμός (προεραιτικά)

✓ Αντίσκηνο 2-4 εποχών
✓ Υπνόσακος
✓ Κάριματ (στρωματάκι ύπνου)
✓ Καμινέτο & κατσαρολάκι
✓ Είδη υγειινής, πετσέτα
✓ Μαγιό (για θαλ. μπάνιο στη Βαράσοβα)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα γραφεία της σχολής βρίσκονται στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 90, ΤΚ 15125. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της σχολής οδηγό βουνού, Παναγιώτη Κοτρωνάρο στο τηλ. 211 40 14 744 ή στο κινητό 6983 63 8000 ή στείλτε email στο mountains@basecamp.gr.


 

Με μια ματιά Φθινοπωρινό τμήμα 2016
Έναρξη: 9 Νοεμβρίου 2016
Διάρκεια: 4 σ/κ + 2 απογ.Τετ
Πιστοποίηση: ΕΟΟΑ
Εμπειρία: Σχ. Αναρ. Αρχαρίων
Κόστος: 350€


Δηλώστε συμμετοχή >>

Σχετικές φωτογραφίες


Σχετικά αρχεία

Μεσσηνία Messinia