Χειμερινό βουνό
Αναρρίχηση βράχου Ταξίδια περιπέτειας Ορεινή πεζοπορία Διάσχιση φαραγγιού Κιν. Ανθρ. Δυναμικού

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου | Μάρτιος 2017


Μάρτιος-Ιούλιος 2017
Διάρκεια: 10 ημέρες
Έναρξη: 10 Μαρτίου 2017
Πιστοποίηση: ΕΟΟΑ
Εμπειρία: Σχ. Ορειβασίας Αρχ. & Σχ. Αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου
Κοστός: 350 €

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση:
Πόλη:
Τ.Κ.:
κινητό:
e-mail:
Μεσσηνία Messinia