Χειμερινό βουνό
Αναρρίχηση βράχου Ταξίδια περιπέτειας Ορεινή πεζοπορία Διάσχιση φαραγγιού Κιν. Ανθρ. Δυναμικού

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σχολή Ορειβασίας Χειμερινού Βουνού 2017


Ιανουάριος-Μάρτιος 2017
Διάρκεια: 5 σ/κ + 3 απογ.Τετ
Έναρξη: 17 Ιανουαρίου 2017
Δραστηρ: Χειμερινό Βουνό
Πιστοποίηση: ΕΟΟΑ
Κόστος: 350€
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:
Όνομα:
Ημερομηνία γέννησης:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση:
Πόλη:
Τ.Κ.:
κινητό:
e-mail:
Μεσσηνία Messinia